И-мейл: info@aquapointbg.com За заявки: 0886 52 99 55

АКВА ПОЙНТ - ДОСТАВКА НА ВОДА ДО ДОМА ИЛИ ОФИСА

Доставка на водата се извършва до всеки апарат или помещение съгласувано с завода. При нужда предоставяне на стойки за бутилки с цел редуциране на заеманите от бутилките търговски площи

Гарантираме произход, качество и чистота на водата, като предоставяме Удостоверения за съответствие, състав и качество, издадени от производителите на водата за всяко зареждане и партида


За ДОСТАВКА се считат:

- заявки, приети от 08:00 до 12:00 - изпълняват се същия ден;

- заявки, приети от 12:00 до 17:00 - изпълняват се на следващия ден;


Бързо реагиране при проблем: при сигнал за проблем реагираме от о 1:30 час след обаждането