И-мейл: info@aquapointbg.com За заявки: 0886 52 99 55

Освен дистибуция на води, цените на които са регулярни, АКВА ПОЙНТ извършва и допълнителни услуги. Ето и техният списък със съответната цена на услугата:

Профилактика: 15,00 лв.
Почистване от варовик и профилактика: 20,00 лв.
Озониране: 15,00 лв.
Смяна на кранче (зависи от типа): от 10,00 до 15,00 лв.
Смяна на охлаждащ елемент: 25,00 лв.
Смяна на платка: 35,00 лв.
Смяна на вентилатор: 20,00 лв.
Смяна на казанче (топла студена): 35,00 лв.
Зареждане на компресор: 60,00 лв.